ŽDINIAKOVÁ, Tereza. Izolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vína [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.

Uložit do Citace PRO