ZDRAŽIL, Lukáš. Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Oldřich Zmeškal.
Uložit do Citace PRO