CSABOVÁ, Dominika. Stanovení betablokátorů v odpadních vodách [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60349. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO