ŠTEFANCOVÁ, Eva. Elektrofotokatalytická dezinfekce vody [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60358. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Mária Veselá.

Uložit do Citace PRO