PORUBIAKOVÁ, Otília. Sledování obsahu gliadinu v pivu [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60361. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Renata Mikulíková.

Uložit do Citace PRO