MARUNIAK, Marek. Povrchové úpravy biomateriálů v dielektrickém bariérovém výboji [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60364. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Věra Mazánková.

Uložit do Citace PRO