ŠILHÁNKOVÁ, Lenka. Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60367. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO