FIALOVÁ, Gabriela. Možnosti využití kotelních strusek [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60373. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.

Uložit do Citace PRO