RYŠŤÁK, Jaroslav. Příprava a vlastnosti porézního zinkového materiálu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60374. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Doležal.
Uložit do Citace PRO