PIKNER, Jan. Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Stanislava Fintová.

Uložit do Citace PRO