SVÍTIL, Jan. Roztoková syntéza PLA [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60378. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaroslav Petrůj.
Uložit do Citace PRO