KLIEŠTIKOVÁ, Nikola. Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60380. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Zdeněk Bystřický.

Uložit do Citace PRO