HÁNA, Tomáš. Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60382. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Juliána Drábiková.
Uložit do Citace PRO