DOBIÁŠ, Jiří. Vliv oxidu zinečnatého na cementové kompozity obsahující křemičitý úlet [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Šiler.

Uložit do Citace PRO