SLÁMOVÁ, Anna. Inanimate links [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60391. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jan Zálešák.

Uložit do Citace PRO