HLADÍK, Jan. Spínané síťové zdroje [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.

Uložit do Citace PRO