CHMELAŘ, Petr. Elektronická informační tabule LCD [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO