KOUDELKA, Jan. Tepelné ztráty výstupních skříní u přípojnicového systému [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60407. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Ilona Lázničková.

Uložit do Citace PRO