URANT, Tomáš. Chráněná kompenzace a kompenzační filtry [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60419. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO