MACURA, Jáchym. Bezdrátový sběr dat v průmyslovém prostředí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60420. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Kolouch.
Uložit do Citace PRO