MOHYLA, Jan. Inverted Pendulum Remote Real-time Controller Implemented in Matlab-Simulink and LabView Environments [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60425. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.
Uložit do Citace PRO