SVOBODA, Tomáš. Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO