BORŮVKA, Jan. Návrh osvětlení autodílny [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.
Uložit do Citace PRO