BOYARCHIKOVA, Anastasia. Inženýr dvacátého prvního století [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60470. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Ludmila Neuwirthová.

Uložit do Citace PRO