PŘÍKAZSKÝ, David. Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Vélim.
Uložit do Citace PRO