KULÍKOVÁ, Barbora. Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Klečka.
Uložit do Citace PRO