KLÍMA, Jaroslav. Nejistoty měření u vývojových zkoušek jističů a příslušenství [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60486. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.
Uložit do Citace PRO