VELÍM, Michael. Luxmetr [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60495. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO