KUBÍČEK, Richard. Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60500. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Kolouch.
Uložit do Citace PRO