MATOUŠ, Milan. Nové laboratorní úlohy se systémovou elektroinstalací Foxtrot [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60507. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.
Uložit do Citace PRO