VACEK, Václav. Aplikace technologie MOLECUBES v robotice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Simeon Simeonov.
Uložit do Citace PRO