MRŇA, Tomáš. Vliv velikosti tělesa na R-křivku a na otupení čela trhliny [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Luděk Stratil.

Uložit do Citace PRO