VOKOUNOVÁ, Tatiana. Optimalizace zdanění společnosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60545. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO