KOCH, Martin. Řešení vybraných úloh pružnosti pomocí Airyho funkce napětí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60546. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Kamil Novák.
Uložit do Citace PRO