KOSAŘOVÁ, Zuzana. Ekonomické vyhodnocení implementace MES systému ve výrobním procesu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60547. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Juřica.

Uložit do Citace PRO