KLUZOVÁ, Ivana. Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marian Brázdil.
Uložit do Citace PRO