ROSECKÝ, Martin. Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.

Uložit do Citace PRO