HRUBÝ, Jan. Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60561. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.

Uložit do Citace PRO