KROPÁČ, Ondřej. Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60576. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Suk.

Uložit do Citace PRO