KVASNICOVÁ, Klára. Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60577. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.
Uložit do Citace PRO