HALABUK, Dávid. Zhodnocení termomechanického chování perspektivních jaderných paliv při havárii s vnosem reaktivity [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60578. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Martinec.
Uložit do Citace PRO