GREGAROVÁ, Jana. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60590. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Martin Pernica.

Uložit do Citace PRO