JAGOŠOVÁ, Klára. Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.

Uložit do Citace PRO