KARLOVSKÝ, Juraj. Analýza bipolárních tranzistorů s izolovaným hradlem [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.

Uložit do Citace PRO