ONDRÁČEK, Michal. Design prvků městského mobiliáře [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60619. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Karásek.
Uložit do Citace PRO