ŽIGÁRDY, Jakub. Tvorba manažerských reportů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60631. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO