ŘEHÁK, Pavel. Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60632. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Poláčik.

Uložit do Citace PRO