STRNADOVÁ, Michala. Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60652. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Mária Režňáková.

Uložit do Citace PRO