STROMECKÝ, Jiří. Vliv provedení zateplení objektu rodinného domu v obci Újezd u Rosic na výdaje spojené s provozem této nemovitosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Pertl.

Uložit do Citace PRO