ŽÍDEK, Tomáš. Aplikace sendvičové konstrukce na formulový vůz [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce František Löffelmann.

Uložit do Citace PRO